edukacja

Home / Posts tagged "edukacja"

Hakaton Kulturalny

Hakaton kulturalny to spotkanie pomysłodawców kulturalnych projektów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji kultury oraz osób, które chcą pomóc w ich realizacji - programistek, projektantów i innych ludzi z grupy IT. W ciągu dwóch dni to różnorodne grono wspólnie pracowało nad rozwiązaniami dla pięciu zagadnień. Jak wyglądała ich współpraca?

Planując wydarzenie przykładaliśmy dużą wagę do stworzenia przestrzeni dla wymiany doświadczeń, wychodząc z założenia, że w trakcie dwudniowego spotkania największą wartość mają wzajemne inspiracje, próby, błędy i rozmowa. W większości przypadków na namacalne efekty przyjdzie poczekać (część zespołów planuje dalszą współpracę w hakatonowych składach!), jednak każdy z zespołów projektowych zbliżył się do upragnionego celu. Niektóre cele po rozmowach z innymi uczestnikami, mentorkami oraz użytkownikami zostały całkowicie przeformułowane (mentorki i mentorzy zachęcali zespoły do projektowania zorientowanego na użytkownika). Uważamy to za jeden z większych sukcesów hakatonu.

Zaproszeni uczestnicy i uczestniczki to osoby rekrutujące się z różnych środowisk (programiści, projektantki, aktywiści i pracownice organizacji pozarządowych) i jako takie przyzwyczajone do odmiennych sposobów pracy i myślenia. Hakaton kulturalny łamał schematy i pokazał, że ludzie kultury, świata organizacji pozarządowych i IT mogą ze sobą rozmawiać i wspólnie pracować.

Aby zachęcić do wymiany doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami, zaproponowaliśmy uczestnikom rozpoczęcie spotkania od prezentacji projektów. To kluczowy moment dla osób, które chciały dołączyć do zespołów projektowych i uczestniczyć w realizacji pomysłów. Był ważny także dla pomysłodawców, ponieważ motywował ich do ubrania w zwięzłe słowa swojej koncepcji. Kolejnymi punktami styku wszystkich uczestników i uczestniczek hakatonu były kolejne publiczne prezentacje projektów - na koniec pierwszego i drugiego dnia pracy. Każda prezentacja to okazja do uporządkowania i syntezy wykonanej pracy i wysłuchania komentarzy innych osób. Hakaton kulturalny to wydarzenie, któremu towarzyszył duch współpracy i otwartości, nie rywalizacji.

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy. (za: Konkurs “Dane po warszawsku”).

W trakcie Hakatonu pracowaliśmy nad następującymi pomysłami:

1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

PANkreator – reuse zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej PAN. Pomysłodawcy chcieli tchnąć drugie życie w cyfrowe zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN. Ponieważ są świetne, unikatowe i warte tego by pójść w świat! Aktualnie biblioteka udostępnia swoje zbiory dzięki Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Można tam zobaczyć pełne wydania książek, czasopism, zbiory fotografii i in. Jednak użyteczność bazy w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostawia wiele do życzenia. Potrzebne jest lepsze narzędzie, aby zbiory były łatwo dostępne dla szerszego grona osób. Takie, które będą mogły zastosować też inne biblioteki. Powstał bot, który codziennie publikuje na Facebooku fotografie wyszukane w zbiorach cyfrowych PAN Biblioteki Gdańskiej.

2. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Organizacja wydała „Pomysły do zrobienia” - zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, które prezentują w formie publikacji i strony internetowej. Ta baza pokazuje krok po kroku, jak łatwo można w lokalnym środowisku zacząć działać na rzecz zmiany społecznej. Narzędzia niezmiernie przydatne dla działaczy lokalnych, animatorów czy nauczycieli. Jednak ten zbiór kojarzony jest z grubą publikacją, którą wielu chciałby mieć w rękach. Niestety, zostało bardzo mało egzemplarzy i nie ma planów dodruku a strona www nie odpowiada potrzebom. Dlatego powstał zamiar, aby „Pomysły do zrobienia” były jeszcze lepsze np. mobilne, jednak w trakcie prac okazało się, że najlepszym rozwiązanie będzie stworzenie nowej, nowoczesnej strony internetowej.

3. Fundacja Ad Arte

Osoby uczestniczące w kulturze: widzowie spektakli i pokazów filmowych, miewają kłopoty z wyborem najbardziej interesujących dla siebie wydarzeń i zaplanowaniem czasu. Fundacja Ad Arte pracowała nad stworzeniem uniwersalnej aplikacji do obsługi Short Waves Festival - festiwalu krótkich metraży, która pomogłaby uczestnikom zaplanować swój czas podczas festiwalu, przemieszczanie się po mieście, wybór filmów dostosowany do ich preferencji. Byłaby ona oparta o otwarte rozwiązania, dzięki czemu mogłyby ją wykorzystywać także inne instytucje organizujące festiwale, niewielkie ośrodki kulturalne, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne istniejące szablony.

 
4. Teatr Komuna Warszawa

Dla Teatru wyzwaniem stało się zaprojektowanie aplikacji zarządzającej zakupem i rezerwacją biletów na spektakle. Podczas Hakatonu uczestnicy pracowali nad stworzeniem zintegrowanego, opensourceowego systemu integrującego zarządzanie biletami. Większość pracy została już wykonana, zostały tylko ostatnie testy. 

5. UX bUX Klan, Fundacja ONE

Problem: Coroczne statystyki wykazują spadek czytelnictwa, zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i dzieci. Jednocześnie raporty wskazują okres wczesnoszkolny jako jeden z kluczowych czynników w kształtowaniu nawyków i kultury czytelniczej człowieka. W Polsce nie istnieją rozwiązania dotyczące czytelnictwa, natomiast referencją może być Matlandia, której treścią są zadania matematyczne. Proponowana odpowiedź:  Aplikacja o roboczej nazwie BOOK CITY. Czyli zgrywalizowna platforma czytelnicza dla dzieci w wieku szkolnym. Aplikacja wspierająca czytelnictwo za pomocą mechanizmów grywalizacyjnych i społecznościowych. Podczas Hakatonu udało się rozpisać podstawowe założenia i cele aplikacji, sporo pracy jeszcze przed nami.

Organizatorami Hakatonu Kulturalnego są: Fundacja Culture Shock, Koduj dla Polski oraz TechSoup Polska. Hakaton kulturalny jest częścią Festiwalu Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty, który organizuje Teatr Nowy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

25 lat wolności

25 lat wolności

25 lat wolności to cykl 7 wykładów,  zrealizowanych w październiku, prezentujących zmiany, jakie zaszły w Polsce podczas ostatniego ćwierćwiecza, ze szczególnym naciskiem położonym na ich odzwierciedlenie w sferze kultury narodowej. Zajęcia objęły prezentację wybranego zagadnienia, analizę problematyki oraz dyskusję z uczestnikami. Planowany cykl wykładów ma za zadanie przybliżyć odbiorcom „zdobycze” ostatnich 25 lat, odwołując się do aspektów: historii, prawa, gospodarki, socjologii, a zwłaszcza kultury – ukazując zmieniające się polskie realia w jej soczewce. Był też okazją do zapoznania się z możliwościami obcowania z polską kulturą podczas pobytu na emigracji, a także warunkami czekającymi emigrantów po powrocie do Polski. Program podzielony był na 4 bloki tematyczne: „Prawo”, „Gospodarka”, „Kultura” i „Powrót z emigracji”.

Miejsce: Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, (107 Norman Ave)

Harmonogram: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 października 2015
Godz:18.00-20.00
Język polski i angielski
Zapisy: piotr@cultureshock.pl
Udział bezpłatny

Prowadzenie: Piotr Grabowski – absolwent prawa (Uniwersytet Warszawski), marketingu kultury (Uniwersytet Warszawski), design management (Instytut Wzornictwa Przemysłowego). Przedsiębiorca, społecznik, aktywista miejski. W latach 2006 – 2011 pracował w firmie inwestycyjnej. Współtwórca marki Hedoco (2011 r.), będącej pierwszą w Europie środkowo-wschodniej, która produkuje i sprzedaje wyłącznie open design, gdzie odbiorca – całkowicie legalnie – może stać się jednocześnie projektantem, producentem i nabywcą.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Znani i nieznani emigranci

Znani i nieznani emigranci

Znani i nieznani emigranci była to seria 8 wykładów dotyczących ważnych, acz zapomnianych postaci polskiej kultury, sztuki czy historii, którzy wyemigrowali do Ameryki. Wykłady prowadzili znawcy życia wybranej osoby. Edycja w 2015 dotyczyła  między innymi: Kazimierza Pułaskiego, Jana Kiepury, Adama i Stanisława Ulamów, Wilfrida Woynicha, Henryka Arctowskiego, Wandy Landowskiej i innych

Start: wrzesień, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, (107 Norman Ave)
Język polski
Szczegóły program wykładów dostępny będzie wkrótce na stronie
Udział bezpłatny

 Prowadzenie: Izabela Barry  specjalistka w dziedzinie programów i literatury dla dorosłych w Bibliotece Brooklyńskiej, oddział na Greenpoincie. Adiunkt w College of Staten Island, CUNY. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w School of Library and Information Studies Uniwersytetu Alberty. Jako prezes Ethnic Services Roundtable (ESRT), opracowała trzy bibliografie literatury polskiej, które zostały rozesłane do bibliotek publicznych w stanie Nowy Jork. Współpracuje z polskojęzyczną prasą amerykańską. Jej tłumaczenia były drukowane w prestiżowym amerykańskim periodyku poświęconym poezji „Indiana Review”.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Ludzie Greenpointu

Ludzie Greenpointu

lg4

Ludzie Greenpointu to cykl 12 warsztatów z pogranicza fotografii, socjologii i etnografii. Miały na celu nie tylko fotografowanie, ale spotkania z Polakami, którzy na Greenpoincie spędzili całe swoje dorosłe życie oraz fotografowanie wybranych bohaterów. Uczestnicy  współpracowali z uczestnikami serii “Amerykański Sen na Greenpoincie”. Efektem warsztatów były wystawy.

            lg5   lg2

            lg1   lg3

Zdjęcia, które złożyły się na wystawę „Ludzie Greenpointu”


Start: 02 czerwca, godz. 6.00 pm, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie

(107 Norman Ave)
Wiek: 18+
Język polski i angielski
Zapisy: marta@cultureshock.pl, (917) 327 3802
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Udział bezpłatny, opłata $30 na wydruk zdjęć

Prowadzenie: Błażej Sendzielski – zajmuje się fotografią od ponad 15 lat. Od kilku lat jest freelancerem i zajmuje się głównie fotografią kulinarną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi takimi jak WOSP, Fundacja Culture Shock i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Jego zdjęcia ukazywały się na łamach dzienników ogólnopolskich i miesięczników, takich jak: “Kultura Polska”, “FORBES”, “ELLE”, “SLOW” i wiele innych. Został zauważony w konkursach fotograficznych: Francuskim PX3 i Amerykańskim IPA. Od ponad roku mieszka i tworzy w USA.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Amerykański sen na Greenpoincie

Amerykański sen na Greenpoincie

Amerykański sen na Greenpoincie to projekt historii mówionej. W Nowym Jorku i na samym Greenpoincie żyje wielu Polaków, którzy swoją osobistą historię mogliby zamienić w niejeden trzymający w napięciu film. O ich doświadczeniach, przygodach, przeżyciach wiedzą zazwyczaj tylko najbliżsi. Amerykański sen na Greenpoincie to próba zachowania tych, wartościowych dla całej historii emigracji, narracji. Skoncentrujemy się w pierwszej kolejności na historiach osób, które do Stanów Zjednoczonych przybyły przed 1989 rokiem. Zebrane materiały zostaną przekazane do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Start: Maj
Język polski i angielski
Chcesz podzielić się swoją historią?
Skontaktuj się z nami: marta@cultureshock.pl, (978) 821 3455

 Koordynacja: Ewa Dżurak – absolwentka Katedry Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie bibliotekarz akademicki w College of Staten Island, City University of New York. Znawczyni twórczości antropolożki Suli Benet, studentki Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Dobra wróżba

Dobra wróżba

11537611_705342729611825_7537517463395199223_o

Dobra wróżba była to seria działań artystycznych, będących próbą asymilacji polskiej emigracji zarobkowej z kulturą Nowego Jorku poprzez poznawanie kultur i obyczajów różnych grup etnicznych. Serię realizowała Joanna Sztencel – polska artystka, żyjąca na Greenpoincie.

W ramach serii odbyły się 3 działania:

Dobra wróżba zainspirowana jest japonską tradycją Omikuji. Działanie polegać będzie na zaadoptowaniu drzewa lub ogrodzenia w parku na Greenpoincie do powieszenia kolorowej wstążki symbolizujacej złe doświadczenie jednostki (w tym wypadku często związane z emigracją), co według japońskiej wróżby pomaga zostawic złe doświadczenia za sobą i jest swoistym katharsis.

Paczka z Ameryki to warsztaty mające za zadanie zaakcentowanie pejzażu miejskiego Nowego Jorku oraz wzmocnienie więzi emigrantów z ich miejscem zamieszkania. Uczestnicy bedą malować miejski pejzaż na bocznych ściankach przygotowanych pudełek, które później posłużą jako paczki wysyłane do rodzin w Polsce.

 Laundromat projekt – Mówisz i masz to działanie realizowane w przestrzeni znanej i otwartej dla każdego emigranta – przestrzeni miejskiej pralni. Artystka zbierała anonimowe pytania trapiące emigrantów, które posłużyły za bazę dla zagadnień poruszanych podczas spotkań “25 lat wolności”.

Start: Maj
Wiek: 18+
Język polski
Więcej informacji: joannasztencel@gmail.com, (310) 382 7826
Udział bezpłatny

Prowadzenie: Joanna Sztencel – przedstawicielka Social Practice – połączenia sztuki z aktywizmem. Absolwentka Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie, oraz MFA Social Practice w Queens College, CUNY. Studiowała również psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie wykłada w The Art Institute of NYC, gdzie uczy podstaw grafiki użytkowej. Mieszka i tworzy na Greenpointcie w Nowym Jorku. Więcej informacji na: www.asiasztencel.com

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Greenpoint w biegu

Greenpoint w biegu

11426357_702818573197574_7398926373943021602_o

Greenpoint w biegu to seria 14 treningów dla osób w każdym wieku, lubiących aktywny tryb życia, szukających motywacji, sportowego wsparcia, którzy chcą promować polskie dziedzictwo Greenpointu w nietypowy sposób. Greenpoint to wyjątkowe miejsce dla sportowców amatorów, posiadające kilka zielonych parków i wiele tras dla biegaczy. Trasy treningów wyznaczone będą tak, by przebiegały obok miejsc ważnych dla polskiej społeczności i były pretekstem do promocji polskiego dziedzictwa. Greenpoint w biegu to urozmaicony i ciekawy program, w skład którego wchodzi spacer, rozgrzewka, ćwiczenia siłowe, rozciąganie. Uczestnicy program mogli liczyć również na profesjonalne informacje dotyczace diety, unikania kontuzji oraz pomoc w zrealizowaniu celu biegacza jakim może być udział w maratonie nowojorskim. Spotkania treningowe odbywały się dwa razy w tygodniu. Koordynacją treningów zajęli się członkowie Polska Running Team w Nowym Jorku: Artur Tyszuk, Beata Dawidowska, Kinga Kusion.

Jogging in Greenpoint -frontStart: 30 maja, godz. 3.00 pm, Mc Carren Park (zbiórka przy wejściu do parku na rogu Bedford Ave & Lorimer Street)

Wiek: 16+
Język polski i angielski
Zapisy: marta@cultureshock.pl, (347) 446 2989
Udział bezpłatny

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Polskie smaki

Polskie smaki

10499536_705340566278708_3795071460069982868_o

Polskie smaki to cykl 7 warsztatów kulinarnych, których celem jest ukazanie bogactwa kuchni polskiej oraz tworzenie nowych doświadczeń kulinarnych przy pomocy zmysłów smaku i powonienia. W dzisiejszych czasach gotowanie to nie tylko proces obróbki termicznej pożywienia, lecz także styl życia. W związku z tym przed kuchnią polską pojawiają się nowe wyzwania: być na czasie z nowymi trendami, nie zatracając przy tym tego co najcenniejsze w jej tradycji. “Polskie smaki” to warsztaty dla lubiących gotować, jeść (zdrowo!), rozmawiać o jedzeniu oraz odkrywać nieoczywiste połączenia smakowe i wizualne na talerzu.

Polish Flavors at Le Fond - Greenpoint. The Transition Start: 24 maja, godz. 4.00 pm, Le Fond (105 Norman Ave) róg Norman Ave & Leonard Street
Wiek: 15+
Język polski i angielski


Zapisy: marta@cultureshock.pl, (646) 573 8915
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

 

11393775_705340159612082_1390987608834093870_o

Prowadzenie: Karolina Gumpert – psycholożka z pasją kulinarną, odkrywająca nowe smaki. Swoją praktykę zawodową zdobywała pracując z osobami z zaburzeniami odżywiania. Obszary na które kładzie nacisk w pracy terapeutycznej to twórczość i kreatywność jednostki. Jej przepis na energetyczny smoothie wygrał plebiscyt w Greenpointer’s Recipes Gone Wild. Współpracuje również z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu.

warsztat zakończony

Fotokolaże

Fotokolaże

Fotokolarze_Marzena_Maksym_019

Fotokolaże to seria warsztatów fotograficznych dla 10 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat, podczas których uczestnicy, za pomocą fotografii zapisują świat widziany ze swojej perspektywy, uczą się kreatywnego patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Na każdym spotkaniu będą poruszane tematy takie, jak: “moje sąsiedztwo”, “mój dom” i “moja dzielnica”.  Na koniec warsztatów powstanie gra pamięciowa (MEMORY) która zostanie rozegrana w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy warsztatów zaprojektują również pocztówki które prześlą do Polski.

Start: 12 maja, godz. 2.30 pm, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie (107 Norman Ave)
Wiek: 6-13
Zapisy: marzena@cultureshock.pl, (646) 309 4542
Język polski i angielski
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów. Udział bezpłatny

Fotokolarze_Marzena_Maksym_015 Fotokolarze_Marzena_Maksym_002

Prowadzenie: Marzena Maksym – socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie  La Sapienza w Rzymie. Od 2007 r. jako badaczka i analityczka, uczestniczyła w wielu programach społecznych dotyczących m.in. migracji, społeczności lokalnych, ekonomii spolecznej. Od 2008 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą w ramach pedagogiki ulicy. Prowadzila zajęcia artterapii w  Polsce, Ekwadorze, Nikaraguii. Od 2012 r. związana z Akiakolla Foundation w Stanach Zjednoczonych, która wykorzystuje fotografie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

warsztat zakończony