Prawa i obowiązki wolontariusza

Home / Prawa i obowiązki wolontariusza

Obowiązki wolontariusza:

 • praca na rzecz innych, za którą nie będziesz otrzymywał/a wynagrodzenia,
 • staranne i sumienne wykonywanie zadań, do których zobowiązałeś/zobowiązałaś się w porozumieniu,
 • działanie w interesie Fundacji, dbanie o jej wizerunek i majątek.


Prawa wolontariusza:

 • uzyskanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach,
 • poznanie statutu Fundacji,
 • otrzymanie porozumienia lub umowy wolontariackiej na piśmie,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • określenie godzin pracy,
 • wybór wykonywanych zadań,
 • otrzymanie referencji po odbytym wolontariacie (razem z opisem wykonywanych czynności i zdobytych umiejętności),
 • prośba o wydanie opinii (zawierającą ocenę kompetencji i wykonywanych zadań),
 • pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.