Warszawskie narracje

Home / Portfolio / Warszawskie narracje
Warszawskie narracje

320920_217728021621420_2024251620_nUczestnicy projektu „Warszawskie Narracje” wprawiali się w sztuce słowa mówionego. Podczas warsztatów ćwiczyli tworzenie ciekawych, spójnych, wciągających opowieści. Za inspiracje posłużyły im dzieła kultury, a także (dzięki uprzejmości i nieocenionej pomocy Domu Spotkań z Historią) wydarzenia oraz postaci z historii Polski i stolicy.
Zajęcia odbywały się od września do grudnia 2011 roku, a zakończyły się umieszczeniem części opowieści stworzonych przez uczestników na stronie internetowej projektu. Uczestnikami warsztatów były dzieci i młodzież ze środowisk defaworyzowanych. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość pobudzenia swojej aktywności twórczej, wyobraźni i spontaniczności. Nauczyli się tworzyć oraz prowadzić narracje. Zajęcia podniosły też ich umiejętności improwizacji.

Projekt miał przyczynić się do integracji uczestników oraz pobudzenia ich do aktywności społecznej. Celem zajęć było również zwiększenie zdolności komunikacyjnych (przełamywanie barier w codziennych kontaktach, budowanie poczucia pewności siebie). Opiekunka jednej z grup wyznała, że po warsztatach jej podopieczni stali się bardziej śmiali i otwarci, zaś umiejętności zdobyte w trakcie zajęć przydały im się w czasie lekcji języka polskiego. Dzięki „Warszawskim Narracjom” udało się zwiększyć zainteresowanie dzieci i młodzieży aspektami historii oraz dziedzictwa Warszawy, a także literatury (pięknej, popularnej).

Był ciepły, słoneczny poranek. Promienie słońca prześlizgiwały się pomiędzy liśćmi, kwiaty wyciągały się w stronę słońca. Dął lekki, przyjemny wietrzyk. Nad łąką unosiła się mgła, która w połączeniu z promieniami słońca sprawiała wrażenie złotej zasłony. Po łące, płynnymi tanecznymi ruchami poruszała się Kalina – leśna driada….

Takie baśniowe krainy, ale też sensacyjne przygody komandosów i atak kosmitów na warszawskiej Pradze, znaleźć można w opowieściach uczestników projektu „Warszawskie Narracje”.

Program warsztatów

IMG_5294Warsztat pierwszy
Pierwszy warsztat był poświęcony na wzajemne zapoznanie się dzieci i młodzieży z prowadzącymi oraz na pierwsze zabawy schematami opowieści. Uczestnicy przyglądali się kilku typom tych utworów (baśniowe, epickie, romantyczne, kryminalne), identyfikowali ich cechy charakterystyczne, a następnie tworzyli – samodzielnie, jak i w małych grupach – zarysy opowieści opartych na wspomnianych wzorach. Uczyli się budowy dzieła literackiego, powszechnych oraz specyficznych rodzajów narracji.

Warsztat drugi
Na drugim spotkaniu poruszone zostało zagadnienie głównych bohaterów opowieści – uczestnicy ćwiczyli rozwijanie cech charakterystycznych postaci. Indywidualnie, jak i z pomocą grupy, pokonywali pierwsze twórcze bariery oraz uczyli się korzystania z przygotowanych przez autorów warsztatów specjalnych pomocy: talii kart, planszy i znaczników.

Warsztat  trzeci
Trzeci warsztat dotyczył tła opowieści. Dzieci i młodzież czerpały inspiracje ze znanych dzieł kultury, m.in. klasyki literatury pięknej, kina, muzyki, ale też pop kultury. Punktem wyjścia dla budowania tła stały się też osobiste obserwacje i fantazje. Pozwoliło to przygotować środowiska dla przyszłych opowieści, a więc miejsce, warunki historyczne, społeczne itp. Inspiracjami były również unikalne, nieodkryte oraz nieszablonowe warszawskie miejsca. Pomoc merytoryczną przy ich selekcji zapewnił Dom Spotkań z Historią.

Warsztat czwarty
Czwarte zajęcia poświęcone zostały umieszczeniu głównego bohatera w kontekście najbliższego otoczenia poprzez dodanie mu postaci drugoplanowych – rodziny, przyjaciół, rywali bądź wrogów. Pomocne okazały się fragmenty dzieł literackich oraz filmowych (tym razem pod kątem ciekawych postaci drugoplanowych).

IMG_4857Warsztat piąty
Na kolejnym warsztacie dzieci i młodzież były gotowe, by pracować nad zwrotami akcji. Przygotowane wcześniej elementy posłużyły jako materiał do budowania harmonijnej, rozwijającej się w czasie historii. Korzystając z pomocy innych uczestników, prowadzących, a także przygotowanych uprzednio materiałów (np. talii kart reprezentujących możliwe rozwinięcia fabuły lub zwroty akcji), wszyscy w twórczy sposób rozwijali i modyfikowali podstawowy, dobrze znany schemat wprowadzenie – rozwinięcie – punkt kulminacyjny – rozwiązanie.

Warsztat szósty
W trakcie ostatniego warsztatu dzieci i młodzież łączyły wszystkie zdobyte umiejętności, a więc wybrały dla swojej historii konwencję, opracowały głównego bohatera, tło i postaci poboczne, po czym poprowadziły fabułę przez wszystkie poznane etapy opowieści. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik miał okazję przytoczyć swoją ulubioną historię spośród przygotowanych podczas zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu:

Dokumentacja metodyczna: doc  pdf  odt
Opowiadania uczestników projektu: doc  pdf  odt

Zachęcamy też do przeczytania artykułów o projekcie na portalu ngo.pl oraz stronie internetowej Fundacji po DRUGIE.

Projekt zrealizowali Maciej Wojciechowski oraz Andrzej Wójcik.

Andrzej Wójcik
Z wykształcenia i powołania nauczyciel. Z zawodu tłumacz, autor list dubbingowych i, okazjonalnie, trener. Z zamiłowania narciarz, czytacz, pisarz i gracz rpg.

Maciej Wojciechowski
Absolwent Stosunków międzynarodowych na specjalizacji Dyplomacja. Z zamiłowania podróżnik. Wychowawca. Członek grupy kreatywnej Lans Macabre.

Fotografie autorstwa Katarzyny Plencler i Marty Pawlaczek.

Projekt „Warszawskie Narracje” był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

syrenka

www.warszawa2016.pl

Powrót do portfolio