Urban Creatures

Home / Portfolio / Urban Creatures
Urban Creatures

urban_ logo”Urban creatures – redefining public space” to młodzieżowa wymiana artystyczna, która odbyła się w Rustawi w Gruzji. Projekt trwał 7 dni, zgromadził 32 uczestników oraz 8 animatorów z Polski, Słowenii, Gruzji i Armenii.

Wymiana miała na celu wypracowanie artystycznych form przekształcania (a raczej zmieniania na lepsze) przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia stało się ogólne zagadnienie, jakim jest sztuka w przestrzeni publicznej: jej definicja, różne odmiany, rola dla społeczeństwa, narzędzia i siła, którą dysponuje. Wyszliśmy z założenia, że sztuka to niezwykły oraz skuteczny środek służący przekształcaniu rzeczywistości. Młodzi ludzie z czterech krajów spotkali się w jednym miejscu, żeby obudzić swój potencjał twórczy i spróbować artystycznych interwencji w przestrzeni Rustawi. Pojechaliśmy do nieznanego nam miejsca, mając nadzieję uzyskać świeże spojrzenie, które miało nam pozwolić wpaść na nowe pomysły. Należy jednak podkreślić, że nie chcieliśmy wprowadzać rażących, obcych elementów w przestrzeń, która jest nie nasza (a może jednak nasza? czy przestrzeń w ogóle do kogoś należy?). Wszystkie działania pragnęliśmy podjąć wraz z lokalną społecznością.

Wymiana artystyczna i kulturowa

Wymiana była też okazją do bliższego poznania kultur krajów, z których pochodzili uczestnicy. Uczyliśmy się piosenek, tańców i gier. Staraliśmy się zaznajomić ze sobą bliżej, pokonując dzielące nas bariery oraz różnice kulturowe, pamiętając zarazem o tolerancji oraz poszanowaniu dla innych. Zatem 7 dni warsztatów stanowiło również trening umiejętności nawiązywania nowych kontaktów oraz budowania umiejętności wspólnego działania na rzecz innych. Chcieliśmy nie tylko sami zastanowić się nad zagadnieniem sztuki w przestrzeni publicznej, ale spytać mieszkańców Rustawi o ich ulubione miejsca, o to, co chcieliby zmienić i razem spróbować wprowadzić modyfikacje, które ulepszyłyby przestrzeń publiczną jak najmniejszym kosztem.

Projekt pozwolił uczestnikom lepiej rozumieć rolę sztuki w przestrzeni publicznej. Za jego sprawą młodzież mogła dowiedzieć się, m.in. jak w grupie planować lokalne wydarzenia artystyczne oraz pracować w międzynarodowych zespołach. Dzięki wymianie uczestnicy mieli też okazję do poznania ludzi pochodzących z różnych krajów i kultur, co pozwoliło im otworzyć się przed nimi, nauczyć się wrażliwości oraz tolerancji.

Zapraszamy na bloga dotyczącego projektu prowadzonego przez uczestników z różnych krajów biorących udział w projekcie. Można zobaczyć na nim wyniki naszej pracy oraz dużo zdjęć: Urban Creatures.

Film promujący projekt autorstwa Radka Kowalika:

Animacja poklatkowa stworzona podczas jednego z warsztatów w czasie wyjazdu w reżyserii Radka Kowalika

Partnerzy: Youth Association DRONI; YouthClub for Intercultural Dialogue, Democracy and Peace; Povod, Institution for Culture and Development of the International Relations in Culture.

Projekt był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu.

Powrót do portfolio