Nakręcone na film

Home / Portfolio / Nakręcone na film
Nakręcone na film

„Nakręcone na film” to projekt autorstwa Anny Kasperskiej, Katarzyny Miszczak, Weroniki Marczak i Wioletty Wnorowskiej – nieformalnej grupy czterech dziewczyn z dużego miasta zainteresowanych tworzeniem filmów, które w sierpniu 2013 roku pojechały do wsi położonej na pograniczu polsko-ukraińskim, aby zorganizować tam kino letnie dla młodzieży oraz zrealizować krótkometrażowe dokumenty.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” przy wsparciu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na styku dwóch światów

1231697_558200414240844_53751610_nWszystkie dziewczyny zajmują się tworzeniem filmów. Każda z nich wrażliwie obserwuje otaczające ją środowisko oraz społeczność. Studentki zainteresowane są napięciami, które powstają pomiędzy regionami miejskimi i wiejskimi, różnicami między obszarami rozwiniętymi i nierozwiniętymi w Polsce, a przede wszystkim różnorodnością kulturową i społeczną. Temat projektu wiązał się z granicą – geograficzną, jak również tą o wymiarze symbolicznym.

Celem akcji było przyjrzenie się problemom życia codziennego ludzi żyjących w obszarze przygranicznym, w miejscu szczególnym, w którym stykają się dwie kultury, dwie społeczności, dwa języki, dwa światopoglądy i dwie „Europy”.

Dzięki wspólnej pracy uczestnicy projektu doskonalili umiejętności związane z posługiwaniem się medium filmowym. Z drugiej strony, za sprawą specyfiki utworów kinematograficznych: ich dostępności i przystępności, animatorki naświetliły szerokiej publiczności podjętą w filmach problematykę łączącą się z pojęciem granicy. Do współorganizowania kina letniego została zaproszona tamtejsza młodzież. Każdemu seansowi towarzyszyła dyskusja na temat zagadnień podjętych w zaprezentowanych dziełach.

Podejmowanie wspólnego działania

1185814_558199604240925_1403435909_nProjekt rozwijał poczucie solidarności i promował tolerancję wśród młodych ludzi. Animatorki zachęcały ich do refleksji nad problematyką europejską oraz włączały do dyskusji na temat budowania i przyszłości Unii Europejskiej. Dzięki dziełom filmowym, które prezentowały podczas kina letniego w Woli Uhruskiej, stworzyły młodzieży możliwość znajdowania wspólnych wartości wraz z innymi młodymi ludźmi z różnych krajów pomimo różnic kulturowych. Poprzez uaktywnienie młodzieży animatorki zmotywowały ją i pokazały, że można wpływać na społeczność, podejmować inicjatywy.

Kino stworzyło otwartą przestrzeń, w której mogli przebywać wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. Było to istotne, ponieważ owe grupy zwykle nie spędzały wieczorami razem czasu – za sprawą letniego kina zaistniała sposobność dla spotkania towarzyskiego, co wpływało pozytywnie na relacje między członkami społeczności. Powstała dzięki temu przestrzeń, której brakowało we wsi – coś na kształt kino-kawiarni.

Efektem projektu był wzrost kompetencji, kreatywności, przedsiębiorczości oraz wymiana informacji w wyniku spotkania i współpracy dwóch grup: uczestników nieformalnej grupy „Nakręcone na film” oraz młodzieży z Woli Uhruskiej. Fundacja Culture Shock oraz animatorki liczyły także, że przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w środowiskach, gdzie filmy zostały zaprezentowane, uwrażliwienie na tematy dotyczące terenów peryferyjnych, wzrost zainteresowania regonami mało rozwiniętymi, integrację oraz przełamywanie stereotypów.

Rezultatem projektu są również filmy krótkometrażowe zrealizowane przez grupę „Nakręcone na film”.

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Projekt był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu.

Poniżej zdjęcia wykonane przez grupę "Nakręcone na film". Zapraszamy również do obejrzenia pełnej galerii fotografii na blogu Nakręcone na film.

Powrót do portfolio