Medialab Senior

Home / Portfolio / Medialab Senior
Medialab Senior

medialab senior ulotka„Medialab Senior” to czterodniowe międzypokoleniowe warsztaty wyjazdowe Fundacji Culture Shock przeznaczone dla osób w wieku około 60 lat zainteresowanych wzornictwem, przestrzenią publiczną, stronami internetowymi, jak i młodych pasjonatów architektury, designu, nowych technologii. W czasie zajęć zorganizowanych na początku grudnia 2012 roku w Konstancinie-Jeziornie uczestnicy uczyli się kreatywnej współpracy, a także zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne, by stać się aktywnymi działaczami oraz twórcami.

Trzy dziesięcioosobowe międzypokoleniowe zespoły we współpracy ze specjalistami z danej dziedziny zastanawiały się, w jaki sposób zaprojektować: przedmioty i usługi przyjazne osobom 60+, przestrzeń publiczną uwzględniającą ich potrzeby, a także interfejsy oraz treści elektroniczne z myślą o seniorach.


MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY

Medialab SeniorW projekcie wzięły udział osoby starsze o różnorodnych doświadczeniach zawodowych, społecznych, posiadających zróżnicowane zainteresowania i zdolności techniczne. Seniorzy w czasie pracy z młodszymi poznali ciekawe rozwiązania technologiczne stosowane w życiu codziennym przez młodych. Ci drudzy z kolei mieli okazję zetknąć się z dojrzałym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość (również technologiczną) osób starszych. Integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa uczestników warsztatów pomagała też przełamywać bariery między przedstawicielami obu grup wiekowych. Zatem wspólne spotkania owocowały zdobyciem cennych doświadczeń, umiejętności oraz wymianą wiedzy.

Celem projektu było także zmniejszanie wykluczenia cyfrowego seniorów oraz minimalizowanie poczucia bierności wśród osób starszych za sprawą wspólnego tworzenia i projektowania rzeczywistości. Poprzez wypracowanie praktycznych rozwiązań dotyczących życia codziennego uczestnicy warsztatów dążyli również do zwiększenia przystosowania się seniorów do zmieniających się warunków współczesnego świata. W efekcie powstało 10 interesujących pomysłów, m.in.: „Domofon społecznościowy”, „Na miejsce” – system ułatwiający poruszanie się po mieście osobom starszym i niepełnosprawnym, projekty piktogramów informacyjnych na lekarstwa, zestawu pojemników do przechowywania kosmetyków.

Efektem wspólnej pracy młodszych i starszych nad wybranymi zagadnieniami była publikacja zawierająca propozycje rozwiązań konkretnych problemów wynikających z niedostosowania przedmiotów, przestrzeni oraz treści elektronicznych do potrzeb i specyfiki osób 60+.

Prowadzenie warsztatów:

Paulina Jędrzejewska  — prezeska Fundacji Culture Shock. Działa w temacie wolnej i nieformalnej edukacji, nowych technologii, projektów międzypokoleniowych. Tworzy instalacje w przestrzeni publiczej, którą traktuje jako miejsce budowania kapitału społecznego i dialogu. Współzałożycielka marki Hedoco produkującej open- sourcowy design oraz modę. Doświadczona trenerka, coach grupowy, socjolożka i antropolożka kultury, aktywistka społeczna. Absolwentka Studium Coachingu Grupowego w Szkole TROP, Studium Nauk Stosowanych na UW. Studiowała Design Management w SGH, Gender Studies w PANie. paulina@cultureshock.pl

Marcela Kawka —  absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Projektantka wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej. Prowadzi biuro projektowe Locomotif Design Studio. Zajmuje się projektowaniem nowych rynkowych produktów, corporate identity, nadzorem nad wdrożeniami i doradztwem w zakresie wdrażania strategii wzorniczych. W swoim dorobku posiada projekty m. in. mebli, urządzeń elektronicznych, opakowań, małej architektury, identyfikacji wizualnej oraz obiektów POS i POP. Wraz z Izabelą Cichecką otrzymała III nagrodę w konkursie Nokia Only Planet ­ Design for all, za projekt urządzenia „Health Guard” uwzględniającego potrzeby seniorów.

Piotr Celiński – doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się interdyscyplinarnymi teoriami mediów i komunikacji społecznej. W 2006 roku obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Współczesne teorie mediów. Status metodologiczny i główne problemy” napisanej pod kierunkiem prof. Jana Hudzika. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: nowe media, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, podstawy komunikacji internetowej, warsztat redaktora internetowego, komputer w pracy dziennikarza, technologie informacyjne.

Aleksander Janas – twórca oprawy wizualnej spektakli i widowisk, instalacji multimedialnych, wielkoformatowych projekcji architektonicznych. W swoich pracach używa najnowszych technologii, takich jak: mapping przestrzenny, holografia, stereoskopia, łącząc je z tradycyjnymi analogowymi technikami wizualnymi. Współzałożyciel kolektywu kilku.com. Laureat m.in. Nagrody Kulturalnej Żurawie 2010 dla najlepszego młodego artysty wizualnego. Zajmuje się również edukacją z zakresu nowych mediów interaktywnych i otwartych technologii, prowadzi warsztaty z różnymi grupami społecznymi i wiekowymi.

Artur Jerzy Filip – zaangażowany w publiczną działalność na rzecz rozwoju obywatelskich projektów urbanistycznych, jak chociażby Kwartał Muzyczny czy związana ze skarpą Warszawska Droga Kultury. Partnerstwo budowane w ramach drugiego ze wspomnianych projektów obejmuje, takie instytucje jak:  Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Parlament RP, Uniwersytety Warszawski oraz Muzyczny, Muzeum Chopina, Muzeum Historii Polski, Królikarnia, Dom Spotkań z Historią i wiele innych. Równolegle pracuje w pracowni urbanistycznej dr arch. Aleksandra Chylaka, w której wykonuje plany miejscowe oraz opracowania konserwatorskie dla miasta st. Warszawy.

Zapraszamy do obejrzenia katalogu poprojektowego:

medialab senior katalog

Fotografie autorstwa Marty Zabłockiej.

Zdjęcia z projektu można także obejrzeć na Facebooku Fundacji.

Film relacjonujący projekt:


Zadanie Medialab Senior jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

mpips_senior

Powrót do portfolio