Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska

Home / Portfolio / Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska
Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska

„Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska” to cykl warsztatów z dziedziny urbanistyki i wzornictwa skierowanych do międzypokoleniowej grupy odbiorców, obejmującej osoby w wieku 18-­35 lat oraz 60+, zainteresowanej wzornictwem, architekturą oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem było zintegrowanie dwóch pokoleń mieszkańców Warszawy i wypracowanie wspólnego spojrzenia na miasto.mapa_skarpy_warszawskiej12

 

ODKRYJ SKARPĘ WARSZAWSKĄ

Za materię działań warsztatowych obrana została Skarpa Warszawska. Ten pas zieleni, ciągnący się wzdłuż Wisły niemal przez całe miasto, najczęściej nieistniejący w świadomości warszawiaków jako spójny obszar, na kilka tygodni stał się terenem badań, analiz i prac projektowych. Uczestnicy skupili się na największych wartościach Skarpy, a także na problemach w jej użytkowaniu, widzianych zwłaszcza z perspektywy seniorów. Zwrócili szczególną uwagę na trudności i bariery, które nierzadko uniemożliwiają odkrywanie miasta.

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I PRZEDMIOTU

Bazując na zdobytej wiedzy i czerpiąc z doświadczeń i umiejętności współuczestników, w trakcie dwóch cykli warsztatów uczestnicy zaprojektowali przedmioty użytkowe promujące Skarpę Warszawską oraz zaproponowali rozwiązania modyfikujące przestrzeń publiczną wybranego fragmentu Skarpy.

                     WARSZTATY PROJEKTOWANIA PRZEDMIOTU LABORATORIUM                                    WARSZTATY URBANISTYCZNE LABORATORIUM

Uczestnicy pracowali w kilku międzypokoleniowych grupach oraz indywidualnie przy wsparciu specjalistów z dziedziny architektury i projektowania, a także znawców i miłośników Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami dwóch cykli warsztatów.

Scenariusze warsztatów „Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska” dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA). Zależy nam, by posłużyły innym osobom, organizacjom, trenerom do realizowania podobnych projektów. Dlatego, jeśli zamieszczone materiały okażą się pomocne, chętnie poznany opinię na ich temat. Zapraszamy do kontaktu: info@cultureshock.pl

Patroni: logo_bumPartnerzy:   partnerzy  
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

kompilacja_logo_miasta