Przestrzeń wspólna dobrem wspólnym – warsztaty urbanistyczne

Home / kafelki na stronę / Przestrzeń wspólna dobrem wspólnym – warsztaty urbanistyczne

 

laboratorium miasta projektowanie przestrzeni

Przez sześć wiosennych tygodni badaliśmy centralny odcinek Skarpy, zastanawiając się jak przywrócić go warszawiakom i przyjezdnym. Podczas spacerów koroną Skarpy i podskarpiem skupiliśmy się na jej największych wartościach, a także na problemach w użytkowaniu. Przewędrowaliśmy koronę Skarpy od ul. Książęcej po Tamkę, analizowaliśmy panoramę miasta „na górze” z przyczółku mostu Gdańskiego i oglądaliśmy Skarpę z dołu, przemierzając podskarpie od parku Traugutta po ul. Mostową. Znaleźliśmy ciekawe miejsca, ślady historii, identyfikowaliśmy bariery utrudniające spacer czy ekspozycję interesujących fragmentów. Dyskutowaliśmy którędy wędrować, jak w pełni udostępnić i uatrakcyjnić trasę, co zmienić, co dodać.

Chcieliśmy uspójnić i uatrakcyjnić przestrzeń Skarpy, wierząc, że wkrótce stanie się alternatywą dla bulwarów wiślanych i Traktu Królewskiego. Dyskutowaliśmy o możliwości otworzenia kawiarni przy skwerze im. Bohdana Wodiczko i powrotu do tradycji sprzedaży warzyw i owoców z sadu Sióstr Szarytek.

Chcemy przekonać warszawiaków, że Warszawa leży na Skarpie! Priorytetem stało się dla nas stworzenie spójnego systemu informacji na tym obszarze. Rozmawialiśmy o budowie tablic i ławek z kodem QR informujących o charakterystycznych punktach Skarpy oraz kierunkowskazów, które z Nowego Światu czy Powiśla zapraszałyby przechodniów do odkrycia Skarpy i spacerów po niekończącym się paśmie zieleni. 

Program warsztatów

Warsztat I - Zrozumieć Skarpę

Rola Wisły i jej skarp w budowaniu współczesnego miasta.

Podczas pierwszej rozmowy szukaliśmy odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie Skarpa stworzyła i wykreowała Warszawę, czym w istocie była dla rozwijającego się intensywnie od końca XVI wieku miasta. Czy chroniła, ułatwiała komunikację, sprzyjała urbanizacji czy była tylko elementem estetycznym w krajobrazie miast.

Warsztat II - Górny trawers Skarpylaboratorium

Śladami założeń przestrzennych Skarpy czyli co uda się dostrzec/odkryć „na górze” między Książęcą i Tamką. 

W trakcie pierwszego spaceru z mapą, aparatami, szkicownikami i kamerami przewędrowaliśmy koroną skarpy od ulicy Książęcej do Tamki. Sfotografowaliśmy i nanieśliśmy na mapę elementy warte wyeksponowania, a także omówiliśmy koncepcje pokonywania utrudnień i udostępniania atrakcji na tym obszarze.

Warsztat III - Modelowanie Skarpy 

Likwidujemy bariery, eksponujemy skarby czyli projektowanie trasy dla wszystkich.

Korzystając ze źródeł zgromadzonych na poprzednim spotkaniu, w międzypokoleniowych, kilkuosobowych grupach zaprojektowaliśmy pierwszy fragment trasy, zaznaczając subiektywne ważne dla nas elementy i miejsca.

Warsztat IV - Drugie trawersowanie Skarpy 11059681_894808623913353_1529919462541347573_n

Miasto „na górze” czyli Skarpa od strony rzeki i podskarpia. 

Na drugim spacerze poznawaliśmy skarpę z różnych perspektyw: z poziomu lustra wody w rzece (z ostrogi wiślanej), z poziomu przyczółków mostowych (rola i znaczenie mostów wiślanych) oraz podskarpia lewego brzegu. Rozmawialiśmy o dawnych i nowych formach zagospodarowania skarpy, omówiliśmy znaczenie kulturowe, społeczne i polityczne Mostu Jagiellońskiego. Przewędrowaliśmy śladem najdawniejszej na osi ulicy Mostowej między Stara i Nową Warszawą. 

Warsztaty V - Dyskretny urok skarpy - odkrywanie wartości krajobrazowych

Odsłaniamy skarby panoramy, odnajdujemy istniejące lub potencjalne punkty widokowe.

Na piątym warsztacie pracowaliśmy nad projektami i pomysłami dla górnego trawersu skarpy, eksponującymi walory skłonu skarpy i podskarpia. Analizowaliśmy porównawcze spojrzenia z nad i z pod Skarpy Warszawskiej.

Warsztat VI - Nasza mapa mentalna Skarpy Warszawskiejlaboratorium miasta podsumwoanie

Międzypokoleniowy  przewodnik projektowy

Ostatni raz spotkaliśmy się na otwartym podsumowaniu warsztatów, na które zaprosiliśmy miłośników Skarpy Warszawskiej. Zapoznaliśmy się z pomysłami uczestników i podjęliśmy dyskusję na ich temat. Komentowaliśmy projekty i zastanawialiśmy się czy przybliżą one SKARPĘ jej użytkownikom, czy zachęcą i ułatwią poznawanie jej terenu.

Wspólne spojrzenie pomogło nam znaleźć rozwiązania projektowe umożliwiające użytkowanie tego terenu przez osoby w każdym wieku. Powstały wizje oraz projekty, które ożywią przestrzeń  i zachęcą do spędzania na niej czasu. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi pomysłami uczestników warsztatów i dyskusji czy Skarpa może stać się nowym, „zreaktywowanym” symbolem Warszawy.

DOM PRZYJEMNOSCI I INNE OSOBLIWOŚCI NA SKARPIE

JAK PRZYWROCIC SKARPE WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

 

ODKRYJ SKARPE    SCENARIUSZ WARSZTATOW

 

 

 

 

 

 

Warsztaty poprowadzili:

Joanna Porębska-Srebrna - architekt – urbanista, doradca d.s. dziedzictwa i rewitalizacji. Prowadzi studia nad rozwojem miast, architekturą historyczną, a także badania krajobrazu kulturowego pod względem potencjału dziedzictwa i marketingu urbanistycznego. Współpracuje z projektantami i władzami konserwatorskimi przy tworzeniu koncepcji rewaloryzacji przestrzeni i adaptacji obiektów zabytkowych. Szczególnie interesuje się rozwojem urbanistycznym Warszawy i rolą Wisły w tym procesie.

Adam Jankiewicz – prawnik, historyk, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, autor licznych prac z dziedziny rozwoju przestrzennego  i regionalistyki,  ochrony dziedzictwa kulturowego, dziejów ustroju politycznego, prawa polskiego, kultur pogranicza. Dyrektor Zespołu Prezydialnego w Biurze TK. Członek Rady  ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek władz  Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Fundacji Dziedzictwo Nasze.

 

Patroni: logo_bumPartnerzy:  panstwo   wall-1Logo CBR Zielen

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

kompilacja_logo_miasta