Portfolio projektów

Home / Projekty / Archive by category "Portfolio projektów"

Hakaton Kulturalny

Hakaton kulturalny to spotkanie pomysłodawców kulturalnych projektów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji kultury oraz osób, które chcą pomóc w ich realizacji - programistek, projektantów i innych ludzi z grupy IT. W ciągu dwóch dni to różnorodne grono wspólnie pracowało nad rozwiązaniami dla pięciu zagadnień. Jak wyglądała ich współpraca?

Planując wydarzenie przykładaliśmy dużą wagę do stworzenia przestrzeni dla wymiany doświadczeń, wychodząc z założenia, że w trakcie dwudniowego spotkania największą wartość mają wzajemne inspiracje, próby, błędy i rozmowa. W większości przypadków na namacalne efekty przyjdzie poczekać (część zespołów planuje dalszą współpracę w hakatonowych składach!), jednak każdy z zespołów projektowych zbliżył się do upragnionego celu. Niektóre cele po rozmowach z innymi uczestnikami, mentorkami oraz użytkownikami zostały całkowicie przeformułowane (mentorki i mentorzy zachęcali zespoły do projektowania zorientowanego na użytkownika). Uważamy to za jeden z większych sukcesów hakatonu.

Zaproszeni uczestnicy i uczestniczki to osoby rekrutujące się z różnych środowisk (programiści, projektantki, aktywiści i pracownice organizacji pozarządowych) i jako takie przyzwyczajone do odmiennych sposobów pracy i myślenia. Hakaton kulturalny łamał schematy i pokazał, że ludzie kultury, świata organizacji pozarządowych i IT mogą ze sobą rozmawiać i wspólnie pracować.

Aby zachęcić do wymiany doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami, zaproponowaliśmy uczestnikom rozpoczęcie spotkania od prezentacji projektów. To kluczowy moment dla osób, które chciały dołączyć do zespołów projektowych i uczestniczyć w realizacji pomysłów. Był ważny także dla pomysłodawców, ponieważ motywował ich do ubrania w zwięzłe słowa swojej koncepcji. Kolejnymi punktami styku wszystkich uczestników i uczestniczek hakatonu były kolejne publiczne prezentacje projektów - na koniec pierwszego i drugiego dnia pracy. Każda prezentacja to okazja do uporządkowania i syntezy wykonanej pracy i wysłuchania komentarzy innych osób. Hakaton kulturalny to wydarzenie, któremu towarzyszył duch współpracy i otwartości, nie rywalizacji.

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy. (za: Konkurs “Dane po warszawsku”).

W trakcie Hakatonu pracowaliśmy nad następującymi pomysłami:

1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

PANkreator – reuse zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej PAN. Pomysłodawcy chcieli tchnąć drugie życie w cyfrowe zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN. Ponieważ są świetne, unikatowe i warte tego by pójść w świat! Aktualnie biblioteka udostępnia swoje zbiory dzięki Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Można tam zobaczyć pełne wydania książek, czasopism, zbiory fotografii i in. Jednak użyteczność bazy w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostawia wiele do życzenia. Potrzebne jest lepsze narzędzie, aby zbiory były łatwo dostępne dla szerszego grona osób. Takie, które będą mogły zastosować też inne biblioteki. Powstał bot, który codziennie publikuje na Facebooku fotografie wyszukane w zbiorach cyfrowych PAN Biblioteki Gdańskiej.

2. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Organizacja wydała „Pomysły do zrobienia” - zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, które prezentują w formie publikacji i strony internetowej. Ta baza pokazuje krok po kroku, jak łatwo można w lokalnym środowisku zacząć działać na rzecz zmiany społecznej. Narzędzia niezmiernie przydatne dla działaczy lokalnych, animatorów czy nauczycieli. Jednak ten zbiór kojarzony jest z grubą publikacją, którą wielu chciałby mieć w rękach. Niestety, zostało bardzo mało egzemplarzy i nie ma planów dodruku a strona www nie odpowiada potrzebom. Dlatego powstał zamiar, aby „Pomysły do zrobienia” były jeszcze lepsze np. mobilne, jednak w trakcie prac okazało się, że najlepszym rozwiązanie będzie stworzenie nowej, nowoczesnej strony internetowej.

3. Fundacja Ad Arte

Osoby uczestniczące w kulturze: widzowie spektakli i pokazów filmowych, miewają kłopoty z wyborem najbardziej interesujących dla siebie wydarzeń i zaplanowaniem czasu. Fundacja Ad Arte pracowała nad stworzeniem uniwersalnej aplikacji do obsługi Short Waves Festival - festiwalu krótkich metraży, która pomogłaby uczestnikom zaplanować swój czas podczas festiwalu, przemieszczanie się po mieście, wybór filmów dostosowany do ich preferencji. Byłaby ona oparta o otwarte rozwiązania, dzięki czemu mogłyby ją wykorzystywać także inne instytucje organizujące festiwale, niewielkie ośrodki kulturalne, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne istniejące szablony.

 
4. Teatr Komuna Warszawa

Dla Teatru wyzwaniem stało się zaprojektowanie aplikacji zarządzającej zakupem i rezerwacją biletów na spektakle. Podczas Hakatonu uczestnicy pracowali nad stworzeniem zintegrowanego, opensourceowego systemu integrującego zarządzanie biletami. Większość pracy została już wykonana, zostały tylko ostatnie testy. 

5. UX bUX Klan, Fundacja ONE

Problem: Coroczne statystyki wykazują spadek czytelnictwa, zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i dzieci. Jednocześnie raporty wskazują okres wczesnoszkolny jako jeden z kluczowych czynników w kształtowaniu nawyków i kultury czytelniczej człowieka. W Polsce nie istnieją rozwiązania dotyczące czytelnictwa, natomiast referencją może być Matlandia, której treścią są zadania matematyczne. Proponowana odpowiedź:  Aplikacja o roboczej nazwie BOOK CITY. Czyli zgrywalizowna platforma czytelnicza dla dzieci w wieku szkolnym. Aplikacja wspierająca czytelnictwo za pomocą mechanizmów grywalizacyjnych i społecznościowych. Podczas Hakatonu udało się rozpisać podstawowe założenia i cele aplikacji, sporo pracy jeszcze przed nami.

Organizatorami Hakatonu Kulturalnego są: Fundacja Culture Shock, Koduj dla Polski oraz TechSoup Polska. Hakaton kulturalny jest częścią Festiwalu Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty, który organizuje Teatr Nowy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ludzie Greenpointu -fotoreportaże

“Ludzie Greenpointu II” to projekt na pograniczu fotografii, antropologii i socjologii. Jest to fotograficzna historia dwójki młodych Polaków, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po wstąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Fotograf towarzyszył im podczas ich pracy, wolnego czasu. Fotografią stara się odpowiedzień na pytania: czy uważają się za emigrantów? Czy identyfikują z polską społecznością? Wystawa daje wgląd w zmieniające się trendy polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Jest częścią projektu "Greenpoint. Przemiany 2016 ", współfinansowanego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

 

 

 

Magda Muszyńska-Chawitz

 

 

 

 

 

Krzysztof Choromański

 

Fotograf Błażej Sendzielski towarzyszył swoim bohaterom przez około miesiąc i fotografował wybrane momenty z ich życia. Szukał odpowiedzi na pytania związane z tym jak Polacy, którzy przyjechali do USA po wejściu Polski do Unii Europejskiej radzą sobie się na emigracji.

 

 
O Autorze
Błażej Sendzielski – fotograf, fotoreporter. Mieszka w USA od 3 lat zajmuje się fotografią, komercyjną i artystyczną. Współtworzy projekt „Greenpoint Przemiany”. Publikował w gazetach i magazynach ogólnopolskich. Opracował w ogólnopolskim dzienniku. Wyróżniony w konkurach fotograficznych IPA (International Photography Awards), PX3 we Francji oraz Fearless Photographers w 2016.

Projekt “Ludzie Greenpointu II” miał swoją wystawę podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Przyjaciele,  w dniu 19 listopada 2016 w Nowym Jorku. 

Święto Greenpointu – festiwal ulicy

Święto Greenpointu – festiwal ulicy

Nasza fundacja w ramach projektu „Greenpoint. Przemiany” oraz współpracy z lokalnymi partnerami miejskimi, instytucjonalnymi oraz biznesowymi od 2014 roku organizuje w Nowym Jorku, a dokładniej na Greenpoincie festiwal uliczny – wydarzenie sąsiedzkie, mające na celu promocję polskich i lokalnych artystów, zaznaczenie polskiej tożsamości Greenpointu oraz integrację między wieloletnimi i nowo przybyłymi jego mieszkańcami przy okazji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Continue reading

Greenpoint. Przemiany 2016

block festival 2015

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom. Realizowany od 2014 roku projekt „Greenpoint. Przemiany” ma na celu dokumentowanie tych zmian, wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich, a także promowanie jego polskiego dziedzictwa.


Program na 2016 roku:

znani i nieznani- 2px       ludzie gp 2px

historia mowiona       teatr 2px


Aktualności z projektu na facebooku

Od 2014 roku w ramach projektu „Greenpoint. Przemiany” zrealizowaliśmy w sumie 180 wydarzeń kulturalnych (w tym warsztatów, wykładów, pokazów filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych) dla ponad 1200 osób. Co roku wraz z lokalnymi partnerami organizujemy również festiwal uliczny, który zgromadził już kilka tysięcy odbiorców, a jego popularność rośnie z roku na rok.

Projekt “Greenpoint. Przemiany” realizowany jest we współpracy z wieloma amerykańskimi oraz polskimi instytucjami i organizacjami: Biblioteką Brooklyńską na Greenpoincie, Fundacją Dobra Polska Szkoła, New York Dance & Arts Innovations, Slavic Art Ensemble, Artbox Atelier, Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Partnerzy medialni: Kurier Plus, Radio Rampa, Greenpointpl.com, The Post Eagle, Super Express NY.

Masz pytania? Napisz: marta@cultureshock.pl lub zadzwoń: 646 589 2060

Projekt “Greenpoint. Przemiany 2016” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

„GREENPOINT. PRZEMIANY 2015”

PLAKAT“Greenpoint. Przemiany 2015” to działanie kulturalno-społeczne Fundacji Culture Shock realizowane w Nowym Jorku, skierowane do Polaków oraz wszystkich zainteresowanych polską historią i kulturą. Program ma na celu wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich.

Polub stronę "Greenpoint. Przemiany" na facebooku!

Masz pytania? Napisz: marta@cultureshock.pl lub zadzwoń: 646 589 2060

 

 

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

ikona graficzna

25 lat wolności

ikona graficzna

Bajka o szczęściu

ikona graficzna

Znani i nieznani emigranci

IKONA GRAFICZNA

Ludzie Greenpointu

IKONA GRAFICZNA

Amerykański sen na Greenpoincie

IKONA GRAFICZNA

Dobra wróżba

IKONA GRAFICZNA

Greenpoint w biegu

IKONA GRAFICZNA

Polskie smaki

ikona graficzna

Fotokolaże

Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska

Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska

„Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska” to cykl bezpłatnych warsztatów z dziedziny urbanistyki i designu skierowanych do międzypokoleniowej grupy odbiorców, obejmującej osoby w wieku 18-­35 lat oraz 60+, zainteresowanej wzornictwem, architekturą oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem jest zintegrowanie dwóch pokoleń mieszkańców Warszawy i wypracowanie wspólnego spojrzenia na miasto.

Continue reading