Projekty

Home / Archive by category "Projekty"

Hakaton Kulturalny

Hakaton kulturalny to spotkanie pomysłodawców kulturalnych projektów - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji kultury oraz osób, które chcą pomóc w ich realizacji - programistek, projektantów i innych ludzi z grupy IT. W ciągu dwóch dni to różnorodne grono wspólnie pracowało nad rozwiązaniami dla pięciu zagadnień. Jak wyglądała ich współpraca?

Planując wydarzenie przykładaliśmy dużą wagę do stworzenia przestrzeni dla wymiany doświadczeń, wychodząc z założenia, że w trakcie dwudniowego spotkania największą wartość mają wzajemne inspiracje, próby, błędy i rozmowa. W większości przypadków na namacalne efekty przyjdzie poczekać (część zespołów planuje dalszą współpracę w hakatonowych składach!), jednak każdy z zespołów projektowych zbliżył się do upragnionego celu. Niektóre cele po rozmowach z innymi uczestnikami, mentorkami oraz użytkownikami zostały całkowicie przeformułowane (mentorki i mentorzy zachęcali zespoły do projektowania zorientowanego na użytkownika). Uważamy to za jeden z większych sukcesów hakatonu.

Zaproszeni uczestnicy i uczestniczki to osoby rekrutujące się z różnych środowisk (programiści, projektantki, aktywiści i pracownice organizacji pozarządowych) i jako takie przyzwyczajone do odmiennych sposobów pracy i myślenia. Hakaton kulturalny łamał schematy i pokazał, że ludzie kultury, świata organizacji pozarządowych i IT mogą ze sobą rozmawiać i wspólnie pracować.

Aby zachęcić do wymiany doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami, zaproponowaliśmy uczestnikom rozpoczęcie spotkania od prezentacji projektów. To kluczowy moment dla osób, które chciały dołączyć do zespołów projektowych i uczestniczyć w realizacji pomysłów. Był ważny także dla pomysłodawców, ponieważ motywował ich do ubrania w zwięzłe słowa swojej koncepcji. Kolejnymi punktami styku wszystkich uczestników i uczestniczek hakatonu były kolejne publiczne prezentacje projektów - na koniec pierwszego i drugiego dnia pracy. Każda prezentacja to okazja do uporządkowania i syntezy wykonanej pracy i wysłuchania komentarzy innych osób. Hakaton kulturalny to wydarzenie, któremu towarzyszył duch współpracy i otwartości, nie rywalizacji.

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy. (za: Konkurs “Dane po warszawsku”).

W trakcie Hakatonu pracowaliśmy nad następującymi pomysłami:

1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

PANkreator – reuse zbiorów cyfrowych Biblioteki Gdańskiej PAN. Pomysłodawcy chcieli tchnąć drugie życie w cyfrowe zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN. Ponieważ są świetne, unikatowe i warte tego by pójść w świat! Aktualnie biblioteka udostępnia swoje zbiory dzięki Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Można tam zobaczyć pełne wydania książek, czasopism, zbiory fotografii i in. Jednak użyteczność bazy w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostawia wiele do życzenia. Potrzebne jest lepsze narzędzie, aby zbiory były łatwo dostępne dla szerszego grona osób. Takie, które będą mogły zastosować też inne biblioteki. Powstał bot, który codziennie publikuje na Facebooku fotografie wyszukane w zbiorach cyfrowych PAN Biblioteki Gdańskiej.

2. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Organizacja wydała „Pomysły do zrobienia” - zbiór scenariuszy działań społeczno-kulturalnych, które prezentują w formie publikacji i strony internetowej. Ta baza pokazuje krok po kroku, jak łatwo można w lokalnym środowisku zacząć działać na rzecz zmiany społecznej. Narzędzia niezmiernie przydatne dla działaczy lokalnych, animatorów czy nauczycieli. Jednak ten zbiór kojarzony jest z grubą publikacją, którą wielu chciałby mieć w rękach. Niestety, zostało bardzo mało egzemplarzy i nie ma planów dodruku a strona www nie odpowiada potrzebom. Dlatego powstał zamiar, aby „Pomysły do zrobienia” były jeszcze lepsze np. mobilne, jednak w trakcie prac okazało się, że najlepszym rozwiązanie będzie stworzenie nowej, nowoczesnej strony internetowej.

3. Fundacja Ad Arte

Osoby uczestniczące w kulturze: widzowie spektakli i pokazów filmowych, miewają kłopoty z wyborem najbardziej interesujących dla siebie wydarzeń i zaplanowaniem czasu. Fundacja Ad Arte pracowała nad stworzeniem uniwersalnej aplikacji do obsługi Short Waves Festival - festiwalu krótkich metraży, która pomogłaby uczestnikom zaplanować swój czas podczas festiwalu, przemieszczanie się po mieście, wybór filmów dostosowany do ich preferencji. Byłaby ona oparta o otwarte rozwiązania, dzięki czemu mogłyby ją wykorzystywać także inne instytucje organizujące festiwale, niewielkie ośrodki kulturalne, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne istniejące szablony.

 
4. Teatr Komuna Warszawa

Dla Teatru wyzwaniem stało się zaprojektowanie aplikacji zarządzającej zakupem i rezerwacją biletów na spektakle. Podczas Hakatonu uczestnicy pracowali nad stworzeniem zintegrowanego, opensourceowego systemu integrującego zarządzanie biletami. Większość pracy została już wykonana, zostały tylko ostatnie testy. 

5. UX bUX Klan, Fundacja ONE

Problem: Coroczne statystyki wykazują spadek czytelnictwa, zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i dzieci. Jednocześnie raporty wskazują okres wczesnoszkolny jako jeden z kluczowych czynników w kształtowaniu nawyków i kultury czytelniczej człowieka. W Polsce nie istnieją rozwiązania dotyczące czytelnictwa, natomiast referencją może być Matlandia, której treścią są zadania matematyczne. Proponowana odpowiedź:  Aplikacja o roboczej nazwie BOOK CITY. Czyli zgrywalizowna platforma czytelnicza dla dzieci w wieku szkolnym. Aplikacja wspierająca czytelnictwo za pomocą mechanizmów grywalizacyjnych i społecznościowych. Podczas Hakatonu udało się rozpisać podstawowe założenia i cele aplikacji, sporo pracy jeszcze przed nami.

Organizatorami Hakatonu Kulturalnego są: Fundacja Culture Shock, Koduj dla Polski oraz TechSoup Polska. Hakaton kulturalny jest częścią Festiwalu Zgromadzenia. Sztuka Wspólnoty, który organizuje Teatr Nowy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ludzie Greenpointu -fotoreportaże

“Ludzie Greenpointu II” to projekt na pograniczu fotografii, antropologii i socjologii. Jest to fotograficzna historia dwójki młodych Polaków, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po wstąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Fotograf towarzyszył im podczas ich pracy, wolnego czasu. Fotografią stara się odpowiedzień na pytania: czy uważają się za emigrantów? Czy identyfikują z polską społecznością? Wystawa daje wgląd w zmieniające się trendy polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Jest częścią projektu "Greenpoint. Przemiany 2016 ", współfinansowanego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

 

 

 

Magda Muszyńska-Chawitz

 

 

 

 

 

Krzysztof Choromański

 

Fotograf Błażej Sendzielski towarzyszył swoim bohaterom przez około miesiąc i fotografował wybrane momenty z ich życia. Szukał odpowiedzi na pytania związane z tym jak Polacy, którzy przyjechali do USA po wejściu Polski do Unii Europejskiej radzą sobie się na emigracji.

 

 
O Autorze
Błażej Sendzielski – fotograf, fotoreporter. Mieszka w USA od 3 lat zajmuje się fotografią, komercyjną i artystyczną. Współtworzy projekt „Greenpoint Przemiany”. Publikował w gazetach i magazynach ogólnopolskich. Opracował w ogólnopolskim dzienniku. Wyróżniony w konkurach fotograficznych IPA (International Photography Awards), PX3 we Francji oraz Fearless Photographers w 2016.

Projekt “Ludzie Greenpointu II” miał swoją wystawę podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Chopin i Przyjaciele,  w dniu 19 listopada 2016 w Nowym Jorku. 

Amerykański sen na Greenpoincie

HISTORIA MÓWIONA

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom – Greenpoint staje się na naszych oczach coraz bardziej zróżnicowany etnicznie.

 

Realizowany od 2015 roku projekt „Amerykański sen na Greenpoincie – historia mówiona ma za zadanie dokumentować zmiany na Greenpoincie, przywołać dawny Greenpoint z pamięci jego mieszkańców, a równocześnie pokazać nowe oblicze tej – coraz mniej polskiej – części Brooklynu. Współpracujemy z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie przeprowadzone wywiady są archiwizowane i wzbogacają kolekcję dokumentującą doświadczenia Polaków poza granicami kraju.

 

NASZE DZIAŁANIE

Przeprowadzamy rozmowy z polskimi imigrantami, których los związał na dłużej z Greenpointem. Interesują nas wszystkie doświadczenia emigracji: przebieg procesu adaptacji, praca zarobkowa, życie rodzinne i towarzyskie oraz podtrzymywanie związków z Polską, a także ocena środowiska polonijnego i jego organizacji. Poszukujemy do rozmów osób, które przybyły do Stanów Zjednoczonych w latach 90. lub wcześniej. Wywiady nagrywamy w formie audio lub video.

ZREALIZOWANE WYWIADY

W ramach współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni tworzymy kolekcję dotyczącą Greenpointu. W 2015 roku zrealizowaliśmy poniższe wywiady z polskimi emigrantami:

Tadeusz Chabrowski

Magdalena Kapuścińska

Jan Kurczyński

Barbara Legutko

Danuta Piekut

Roman Płoszaj

Stanisława Prenkiewicz

Amelia Stankiewicz

Genowefa Anna Weber

Magdalena Zawadzka

 

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

Osoby zainteresowane opowiedzeniem swojej historii emigracji prosimy o kontakt z naszą grupą badaczek:

Marta Pawlaczek: 646-589-2060;
email: marta@cultureshock.pl
Ewa Dżurak: 978-821-3455
Izabela Barry: 917-325-9527
Karolina Łukasiewicz: 734-239-2918
Ewa Maliga: 646-469-0686

 

Mali Emigranci

Mali Emigranci

"Mali Emigranci” to seria warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku 5-12 lat. Idea warsztatów powstała po doświadczeniach z warsztatami teatralnymi „Bajka o szczęściu” w 2015 – forma warsztatów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Warsztaty teatralne okazują się być wspaniałą okazją do aktywnego spędzania czasu przez dzieci, pogłębienia znajomości języka polskiego, wzmacniania więzi z polską kulturą oraz społecznością lokalną na Greenpoincie.  

Dzieci realizowały warsztaty w oparciu o scenariusz „Skrzydlata historia” Joanny Degórskiej, zaznaczając elementy ważne i bliskie każdemu emigrantowi: lęk przed nowym, podróżowanie w nieznane, tęsknota za bliskimi. 

Prowadząca warsztaty: Agnieszka Wilczyński

Kostiumy i scenografia: Joanna Sztencel

Zdjęcia: Błażej Sendzielski, Weronika Kwiatkowska

 

Amerykański sen na Greenpoincie

HISTORIA MÓWIONA

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom – Greenpoint staje się na naszych oczach coraz bardziej zróżnicowany etnicznie.

 

Realizowany od 2015 roku projekt „Amerykański sen na Greenpoincie – historia mówiona ma za zadanie dokumentować zmiany na Greenpoincie, przywołać dawny Greenpoint z pamięci jego mieszkańców, a równocześnie pokazać nowe oblicze tej – coraz mniej polskiej – części Brooklynu. Współpracujemy z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie przeprowadzone wywiady są archiwizowane i wzbogacają kolekcję dokumentującą doświadczenia Polaków poza granicami kraju.

 

NASZE DZIAŁANIE

Przeprowadzamy rozmowy z polskimi imigrantami, których los związał na dłużej z Greenpointem. Interesują nas wszystkie doświadczenia emigracji: przebieg procesu adaptacji, praca zarobkowa, życie rodzinne i towarzyskie oraz podtrzymywanie związków z Polską, a także ocena środowiska polonijnego i jego organizacji. Poszukujemy do rozmów osób, które przybyły do Stanów Zjednoczonych w latach 90. lub wcześniej. Wywiady nagrywamy w formie audio lub video.

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

Osoby zainteresowane opowiedzeniem swojej historii emigracji prosimy o kontakt z naszą grupą badaczek:

Marta Pawlaczek: 646-589-2060;
email: marta@cultureshock.pl
Ewa Dżurak: 978-821-3455
Izabela Barry: 917-325-9527
Karolina Łukasiewicz: 734-239-2918
Ewa Maliga: 646-469-0686

 

Znani i nieznani emigranci

Znani i nieznani emigranci

“Znani i nieznani emigranci" to seria 8 wykładów dotyczących życia ważnych postaci polskiej kultury, sztuki czy historii, którzy wyemigrowali do Ameryki. Seria była kontynuacją działań z 2014 i 2015 roku o tej samej nazwie, które miały niezwykłe powodzenie wśród publiczności Greenpointu. W 2016 r. cykl dotyczył osób żyjących, mieszkających wciąż w Nowym Jorku, którzy często osobiście byli gośćmi spotkań. Seria dotyczyła następujących postaci: Adam Holender, operator, reżyser; Janusz Kapusta, artysta; Bolesław Wierzbiański, dziennikarz; Fryderyk Dammont, fotograf i weteran; Rafał Olbiński, artysta; Andre Baranowski, fotograf, Anna Frajlich, poetka; Czesław Karkowski, dziennikarz i pisarz.

 
 
Święto Greenpointu – festiwal ulicy

Święto Greenpointu – festiwal ulicy

Nasza fundacja w ramach projektu „Greenpoint. Przemiany” oraz współpracy z lokalnymi partnerami miejskimi, instytucjonalnymi oraz biznesowymi od 2014 roku organizuje w Nowym Jorku, a dokładniej na Greenpoincie festiwal uliczny – wydarzenie sąsiedzkie, mające na celu promocję polskich i lokalnych artystów, zaznaczenie polskiej tożsamości Greenpointu oraz integrację między wieloletnimi i nowo przybyłymi jego mieszkańcami przy okazji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Continue reading

Greenpoint. Przemiany 2016

block festival 2015

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Polskość Greenpointu nie jest już tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, zmiana zasad uczestnictwa obywateli polskich w loterii wizowej, gentryfikacja – to główne przyczyny tych zmian. Dzielnica ulega interesującym przekształceniom. Realizowany od 2014 roku projekt „Greenpoint. Przemiany” ma na celu dokumentowanie tych zmian, wydobycie potencjału Greenpointu, jako przestrzeni do działań kulturalnych, artystycznych oraz sąsiedzkich, a także promowanie jego polskiego dziedzictwa.


Program na 2016 roku:

znani i nieznani- 2px       ludzie gp 2px

historia mowiona       teatr 2px


Aktualności z projektu na facebooku

Od 2014 roku w ramach projektu „Greenpoint. Przemiany” zrealizowaliśmy w sumie 180 wydarzeń kulturalnych (w tym warsztatów, wykładów, pokazów filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych) dla ponad 1200 osób. Co roku wraz z lokalnymi partnerami organizujemy również festiwal uliczny, który zgromadził już kilka tysięcy odbiorców, a jego popularność rośnie z roku na rok.

Projekt “Greenpoint. Przemiany” realizowany jest we współpracy z wieloma amerykańskimi oraz polskimi instytucjami i organizacjami: Biblioteką Brooklyńską na Greenpoincie, Fundacją Dobra Polska Szkoła, New York Dance & Arts Innovations, Slavic Art Ensemble, Artbox Atelier, Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Partnerzy medialni: Kurier Plus, Radio Rampa, Greenpointpl.com, The Post Eagle, Super Express NY.

Masz pytania? Napisz: marta@cultureshock.pl lub zadzwoń: 646 589 2060

Projekt “Greenpoint. Przemiany 2016” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.