kafelki na stronę

Home / Archive by category "kafelki na stronę"

Rzecz o Warszawie – warsztaty projektowania przedmiotu

laboratorium warsztaty wzornictwaSkarpa Warszawska to fenomen przyrodniczy, urbanistyczny i kulturalny. Właśnie ta część Warszawy stała się inspiracją do cyklu warsztatów z wzornictwa, w trakcie których projektowaliśmy pamiątkę z Warszawy.

Na warsztatach wraz z uczestnikami zastanawialiśmy się nad tym, czym Skarpa Warszawska może być dla Warszawy. Omówiliśmy jej układ, krajobraz i znaczenie. Stworzyliśmy mapę myśli Skarpy, a na niej oznaczyliśmy najważniejsze według nas sposoby myślenia o tej przestrzeni.
Zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy (m. in. brak ciągłości, ochrona przed zabudową, schody),  omówiliśmy tematy (m. in. przyroda, Wisła, różnorodność historyczna) oraz działania (m. in. piknikowanie, spacery, zwiedzanie instytucji kultury). Na podstawie tej pracy wybrałyśmy obszary projektowe, a z nich wyłoniłyśmy zagadnienia, nad którymi w drugiej części warsztatów uczestniczki pracowały indywidualnie tworząc przedmiot promujący Warszawę.

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztat I - Zrozumieć Skarpę 

Pierwsze warsztaty rozpoczęliśmy od prezentacji wprowadzającej na temat Skarpy Warszawskiej – historycznej i tematycznej. 

Warsztat II - Branding inspiracje – jak promują się inne miasta?06 aleja na skarpie 03

Warsztat drugi miał ukazać nieco inną perspektywę, kluczową dla pobudzenia kreatywności i otwartości uczestników w podejściu do kwestii wzornictwa, sztuki, kultury materialnej.

Przedstawiliśmy atrakcyjne wizualnie i nowatorskie produkty promujące region/miasto lub nawiązujące do jego historii, kultury, w tym ciekawe rozwiązania produktów w przestrzeni miejskiej. Nawiązaliśmy do przykładów m.in. z miast: Delft, Leerdam, Odessy, Bologny, Londynu, Nowego Jorku.

Warsztat III - Skarpa Warszawska – obszary problemowe 

Na trzecim spotkaniu zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy związane z obszarem Warszawskiej Skarpy.

Na podstawie tej pracy wybraliśmy obszary projektowe, a z nich wyłoniliśmy zagadnienia, nad którymi uczestnicy pracowali indywidualnie. 

Warsztat IV i V - Ja - designer

Wykorzystując ustalenia z poprzedniego warsztatu stworzyliśmy założenia projektowe oraz brief kreatywny. Powstał opis założeń: budżetowych, technologicznych, materiałowych, estetycznych, użytkowych, które finalny produkt ma posiadać.

szkice_M_Skibinska_4Warsztat VI - Prezentacja projektów

Na ostatnim otwartym spotkaniu zaprezentowaliśmy projekty uczestników i podjęliśmy dyskusję na ich temat

Poruszyliśmy zagadnienia prawne oraz etyczne z dziedziny problemów konsumenckich. Uczestnicy zapoznali sie z ideą open designu, możliwościami zastosowania otwartych licencji w produkcji i tworzeniu designu, dowiedzieli się na czym polegają licencję Creative Commons, jakie są ich rodzaje, jak w Polsce i na zachodzie funkcjonują firmy i instytucje, które dzielą się wypracowanymi doświadczeniami.

Podczas sześciu spotkań warsztatowych zaprojektowaliśmy m.in. zestaw kobiecych akcesoriów ogrodniczych zainspirowany działalnością ogrodniczą królowej Bony i Anny Jagiellonki oraz licznymi założeniami ogrodowymi usytuowanymi na zwieńczeniu Skarpy. Stworzyliśmy przedmiot promujący Skarpę Warszawską jako miejsce wycieczek rowerowych, nawiązujący do promowanego przez władze miasta wizerunku Warszawy jako miasta aktywnych i zdrowych mieszkańców.

W efekcie powstała seria projektów koncepcyjnych, które mogą zostać w przyszłości rozwinięte w projekt pamiątki z Warszawy, promującej miasto w przestrzeni lokalnej i międzynarodowej. Stworzyłyśmy projekty praktyczne, estetyczne i nie wykluczające użytkowników ze względu na wiek.
Wierzymy, że Skarpa może stać się ciekawą inspiracją do stworzenia wyjątkowego przedmiotu promującego Warszawę. Zapraszamy do zapoznania się z projektami naszych uczestników.

SCENARIUSZ                   laboratorium-miasta3

Warsztaty prowadziły:

Paulina Jędrzejewska – prezeska Fundacji Culture Shock; współzałożycielka Hedoco, pierwszej marki w Europie środkowo-wschodniej, która produkuje i sprzedaje wyłącznie open design, gdzie odbiorca – całkowicie legalnie – może stać się jednocześnie projektantem, producentem i nabywcą.  Działa w temacie wolnej i nieformalnej edukacji, przestrzeni miejskiej, nowej technologii. Bywa socjolożką, antropolożką, aktywistką miejską, prezeską, trenerką, fotografką, artystką.

Marcela Kawka – projektantka wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się projektowaniem nowych rynkowych produktów, corporate identity, nadzorem nad wdrożeniami i doradztwem w zakresie wdrażania strategii wzorniczych. Pauliną Jędrzejewską zrealizowała serię warsztatów, których celem było wykształcenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wzornictwa dla osób 55+. Wraz z Izabelą Cichecką otrzymała III nagrodę w konkursie Nokia Only Planet Design for all, za projekt urządzenia „Health Guard” uwzględniającego potrzeby seniorów.

Patroni: logo_bumPartnerzy:  panstwo   wall-1Logo CBR Zielen

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

kompilacja_logo_miasta

Przestrzeń wspólna dobrem wspólnym – warsztaty urbanistyczne

 

laboratorium miasta projektowanie przestrzeni

Przez sześć wiosennych tygodni badaliśmy centralny odcinek Skarpy, zastanawiając się jak przywrócić go warszawiakom i przyjezdnym. Podczas spacerów koroną Skarpy i podskarpiem skupiliśmy się na jej największych wartościach, a także na problemach w użytkowaniu. Przewędrowaliśmy koronę Skarpy od ul. Książęcej po Tamkę, analizowaliśmy panoramę miasta „na górze” z przyczółku mostu Gdańskiego i oglądaliśmy Skarpę z dołu, przemierzając podskarpie od parku Traugutta po ul. Mostową. Znaleźliśmy ciekawe miejsca, ślady historii, identyfikowaliśmy bariery utrudniające spacer czy ekspozycję interesujących fragmentów. Dyskutowaliśmy którędy wędrować, jak w pełni udostępnić i uatrakcyjnić trasę, co zmienić, co dodać.

Chcieliśmy uspójnić i uatrakcyjnić przestrzeń Skarpy, wierząc, że wkrótce stanie się alternatywą dla bulwarów wiślanych i Traktu Królewskiego. Dyskutowaliśmy o możliwości otworzenia kawiarni przy skwerze im. Bohdana Wodiczko i powrotu do tradycji sprzedaży warzyw i owoców z sadu Sióstr Szarytek.

Chcemy przekonać warszawiaków, że Warszawa leży na Skarpie! Priorytetem stało się dla nas stworzenie spójnego systemu informacji na tym obszarze. Rozmawialiśmy o budowie tablic i ławek z kodem QR informujących o charakterystycznych punktach Skarpy oraz kierunkowskazów, które z Nowego Światu czy Powiśla zapraszałyby przechodniów do odkrycia Skarpy i spacerów po niekończącym się paśmie zieleni. 

Program warsztatów

Warsztat I - Zrozumieć Skarpę

Rola Wisły i jej skarp w budowaniu współczesnego miasta.

Podczas pierwszej rozmowy szukaliśmy odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie Skarpa stworzyła i wykreowała Warszawę, czym w istocie była dla rozwijającego się intensywnie od końca XVI wieku miasta. Czy chroniła, ułatwiała komunikację, sprzyjała urbanizacji czy była tylko elementem estetycznym w krajobrazie miast.

Warsztat II - Górny trawers Skarpylaboratorium

Śladami założeń przestrzennych Skarpy czyli co uda się dostrzec/odkryć „na górze” między Książęcą i Tamką. 

W trakcie pierwszego spaceru z mapą, aparatami, szkicownikami i kamerami przewędrowaliśmy koroną skarpy od ulicy Książęcej do Tamki. Sfotografowaliśmy i nanieśliśmy na mapę elementy warte wyeksponowania, a także omówiliśmy koncepcje pokonywania utrudnień i udostępniania atrakcji na tym obszarze.

Warsztat III - Modelowanie Skarpy 

Likwidujemy bariery, eksponujemy skarby czyli projektowanie trasy dla wszystkich.

Korzystając ze źródeł zgromadzonych na poprzednim spotkaniu, w międzypokoleniowych, kilkuosobowych grupach zaprojektowaliśmy pierwszy fragment trasy, zaznaczając subiektywne ważne dla nas elementy i miejsca.

Warsztat IV - Drugie trawersowanie Skarpy 11059681_894808623913353_1529919462541347573_n

Miasto „na górze” czyli Skarpa od strony rzeki i podskarpia. 

Na drugim spacerze poznawaliśmy skarpę z różnych perspektyw: z poziomu lustra wody w rzece (z ostrogi wiślanej), z poziomu przyczółków mostowych (rola i znaczenie mostów wiślanych) oraz podskarpia lewego brzegu. Rozmawialiśmy o dawnych i nowych formach zagospodarowania skarpy, omówiliśmy znaczenie kulturowe, społeczne i polityczne Mostu Jagiellońskiego. Przewędrowaliśmy śladem najdawniejszej na osi ulicy Mostowej między Stara i Nową Warszawą. 

Warsztaty V - Dyskretny urok skarpy - odkrywanie wartości krajobrazowych

Odsłaniamy skarby panoramy, odnajdujemy istniejące lub potencjalne punkty widokowe.

Na piątym warsztacie pracowaliśmy nad projektami i pomysłami dla górnego trawersu skarpy, eksponującymi walory skłonu skarpy i podskarpia. Analizowaliśmy porównawcze spojrzenia z nad i z pod Skarpy Warszawskiej.

Warsztat VI - Nasza mapa mentalna Skarpy Warszawskiejlaboratorium miasta podsumwoanie

Międzypokoleniowy  przewodnik projektowy

Ostatni raz spotkaliśmy się na otwartym podsumowaniu warsztatów, na które zaprosiliśmy miłośników Skarpy Warszawskiej. Zapoznaliśmy się z pomysłami uczestników i podjęliśmy dyskusję na ich temat. Komentowaliśmy projekty i zastanawialiśmy się czy przybliżą one SKARPĘ jej użytkownikom, czy zachęcą i ułatwią poznawanie jej terenu.

Wspólne spojrzenie pomogło nam znaleźć rozwiązania projektowe umożliwiające użytkowanie tego terenu przez osoby w każdym wieku. Powstały wizje oraz projekty, które ożywią przestrzeń  i zachęcą do spędzania na niej czasu. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi pomysłami uczestników warsztatów i dyskusji czy Skarpa może stać się nowym, „zreaktywowanym” symbolem Warszawy.

DOM PRZYJEMNOSCI I INNE OSOBLIWOŚCI NA SKARPIE

JAK PRZYWROCIC SKARPE WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

 

ODKRYJ SKARPE    SCENARIUSZ WARSZTATOW

 

 

 

 

 

 

Warsztaty poprowadzili:

Joanna Porębska-Srebrna - architekt – urbanista, doradca d.s. dziedzictwa i rewitalizacji. Prowadzi studia nad rozwojem miast, architekturą historyczną, a także badania krajobrazu kulturowego pod względem potencjału dziedzictwa i marketingu urbanistycznego. Współpracuje z projektantami i władzami konserwatorskimi przy tworzeniu koncepcji rewaloryzacji przestrzeni i adaptacji obiektów zabytkowych. Szczególnie interesuje się rozwojem urbanistycznym Warszawy i rolą Wisły w tym procesie.

Adam Jankiewicz – prawnik, historyk, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, autor licznych prac z dziedziny rozwoju przestrzennego  i regionalistyki,  ochrony dziedzictwa kulturowego, dziejów ustroju politycznego, prawa polskiego, kultur pogranicza. Dyrektor Zespołu Prezydialnego w Biurze TK. Członek Rady  ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek władz  Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Fundacji Dziedzictwo Nasze.

 

Patroni: logo_bumPartnerzy:  panstwo   wall-1Logo CBR Zielen

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

kompilacja_logo_miasta

25 lat wolności

25 lat wolności

25 lat wolności to cykl 7 wykładów,  zrealizowanych w październiku, prezentujących zmiany, jakie zaszły w Polsce podczas ostatniego ćwierćwiecza, ze szczególnym naciskiem położonym na ich odzwierciedlenie w sferze kultury narodowej. Zajęcia objęły prezentację wybranego zagadnienia, analizę problematyki oraz dyskusję z uczestnikami. Planowany cykl wykładów ma za zadanie przybliżyć odbiorcom „zdobycze” ostatnich 25 lat, odwołując się do aspektów: historii, prawa, gospodarki, socjologii, a zwłaszcza kultury – ukazując zmieniające się polskie realia w jej soczewce. Był też okazją do zapoznania się z możliwościami obcowania z polską kulturą podczas pobytu na emigracji, a także warunkami czekającymi emigrantów po powrocie do Polski. Program podzielony był na 4 bloki tematyczne: „Prawo”, „Gospodarka”, „Kultura” i „Powrót z emigracji”.

Miejsce: Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, (107 Norman Ave)

Harmonogram: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 października 2015
Godz:18.00-20.00
Język polski i angielski
Zapisy: piotr@cultureshock.pl
Udział bezpłatny

Prowadzenie: Piotr Grabowski – absolwent prawa (Uniwersytet Warszawski), marketingu kultury (Uniwersytet Warszawski), design management (Instytut Wzornictwa Przemysłowego). Przedsiębiorca, społecznik, aktywista miejski. W latach 2006 – 2011 pracował w firmie inwestycyjnej. Współtwórca marki Hedoco (2011 r.), będącej pierwszą w Europie środkowo-wschodniej, która produkuje i sprzedaje wyłącznie open design, gdzie odbiorca – całkowicie legalnie – może stać się jednocześnie projektantem, producentem i nabywcą.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Bajka o szczęściu

Bajka o szczęściu

Bajka o szczęściu to seria warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku 5-11 latWarsztaty te były wspaniałą okazją do aktywnego spędzania czasu przez dzieci, pogłębienia znajomości języka polskiego, wzmacniania więzi z polską kulturą oraz społecznością lokalną na Greenpoincie. Zwieńczeniem warsztatów było wystawienie sztuki dla lokalnej społeczności Greenpointu.

Warsztaty obejmowały:

  • wprowadzenie – czym jest teatr, zabawy teatralne wyzwalajace ekspresję, spontaniczność i kreatywność u dzieci,
  • obcowanie z tekstem i muzyka,
  • improwizacje aktorskie, gry pobudzajace u dzieci wyobraźnię
  • ćwiczenia dykcji, ćwiczenia oddechowe,
  • zapoznanie sie ze scenariuszem, interpratacja tekstu,
  • przygotowanie do wystepu przed publicznością.

Grupa pracowała w oparciu o scenariusz autorstwa Izabeli Degórskiej.

Start: wrzesień, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, (107 Norman Ave)
Harmonogram spotkań: 23 września, 7, 21 października, 4,18,25 listopada, 2,09,16 grudnia.
Godziny: 18.15-20.00
Język polski i angielski
Zapisy: marta@cultureshock.pl, 646 589 2060
Udział bezpłatny

Prowadzenie: Agnieszka Wilczyński – absolwentka szkoły muzycznej oraz studium nauczania początkowego z wychowaniem muzycznym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w szkole suplementarnej jezyka polskiego, doświadczenie jako animatorka kultury. Od lat 10 prowadzi zajęcia wokalno-instrumentalne dla dzieci w wieku od 6 do15 lat, przygotowując uczniów do egzaminów wstępnych do szkól artystycznych. Od ponad 12 lat członkini chórów polonijnych wystepujących między innymi w Carnegie Hall.

Występy dla społeczności Greenpointu:

Centrum Seniora na Greenpoincie:

 

Fotorelacja z występu w AWAKENING, Greenpoint

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Znani i nieznani emigranci

Znani i nieznani emigranci

Znani i nieznani emigranci była to seria 8 wykładów dotyczących ważnych, acz zapomnianych postaci polskiej kultury, sztuki czy historii, którzy wyemigrowali do Ameryki. Wykłady prowadzili znawcy życia wybranej osoby. Edycja w 2015 dotyczyła  między innymi: Kazimierza Pułaskiego, Jana Kiepury, Adama i Stanisława Ulamów, Wilfrida Woynicha, Henryka Arctowskiego, Wandy Landowskiej i innych

Start: wrzesień, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie, (107 Norman Ave)
Język polski
Szczegóły program wykładów dostępny będzie wkrótce na stronie
Udział bezpłatny

 Prowadzenie: Izabela Barry  specjalistka w dziedzinie programów i literatury dla dorosłych w Bibliotece Brooklyńskiej, oddział na Greenpoincie. Adiunkt w College of Staten Island, CUNY. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w School of Library and Information Studies Uniwersytetu Alberty. Jako prezes Ethnic Services Roundtable (ESRT), opracowała trzy bibliografie literatury polskiej, które zostały rozesłane do bibliotek publicznych w stanie Nowy Jork. Współpracuje z polskojęzyczną prasą amerykańską. Jej tłumaczenia były drukowane w prestiżowym amerykańskim periodyku poświęconym poezji „Indiana Review”.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Ludzie Greenpointu

Ludzie Greenpointu

lg4

Ludzie Greenpointu to cykl 12 warsztatów z pogranicza fotografii, socjologii i etnografii. Miały na celu nie tylko fotografowanie, ale spotkania z Polakami, którzy na Greenpoincie spędzili całe swoje dorosłe życie oraz fotografowanie wybranych bohaterów. Uczestnicy  współpracowali z uczestnikami serii “Amerykański Sen na Greenpoincie”. Efektem warsztatów były wystawy.

            lg5   lg2

            lg1   lg3

Zdjęcia, które złożyły się na wystawę „Ludzie Greenpointu”


Start: 02 czerwca, godz. 6.00 pm, Biblioteka Brooklyńska na Greenpoincie

(107 Norman Ave)
Wiek: 18+
Język polski i angielski
Zapisy: marta@cultureshock.pl, (917) 327 3802
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.
Udział bezpłatny, opłata $30 na wydruk zdjęć

Prowadzenie: Błażej Sendzielski – zajmuje się fotografią od ponad 15 lat. Od kilku lat jest freelancerem i zajmuje się głównie fotografią kulinarną. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi takimi jak WOSP, Fundacja Culture Shock i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”. Jego zdjęcia ukazywały się na łamach dzienników ogólnopolskich i miesięczników, takich jak: “Kultura Polska”, “FORBES”, “ELLE”, “SLOW” i wiele innych. Został zauważony w konkursach fotograficznych: Francuskim PX3 i Amerykańskim IPA. Od ponad roku mieszka i tworzy w USA.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Amerykański sen na Greenpoincie

Amerykański sen na Greenpoincie

Amerykański sen na Greenpoincie to projekt historii mówionej. W Nowym Jorku i na samym Greenpoincie żyje wielu Polaków, którzy swoją osobistą historię mogliby zamienić w niejeden trzymający w napięciu film. O ich doświadczeniach, przygodach, przeżyciach wiedzą zazwyczaj tylko najbliżsi. Amerykański sen na Greenpoincie to próba zachowania tych, wartościowych dla całej historii emigracji, narracji. Skoncentrujemy się w pierwszej kolejności na historiach osób, które do Stanów Zjednoczonych przybyły przed 1989 rokiem. Zebrane materiały zostaną przekazane do Muzeum Emigracji w Gdyni.

Start: Maj
Język polski i angielski
Chcesz podzielić się swoją historią?
Skontaktuj się z nami: marta@cultureshock.pl, (978) 821 3455

 Koordynacja: Ewa Dżurak – absolwentka Katedry Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie bibliotekarz akademicki w College of Staten Island, City University of New York. Znawczyni twórczości antropolożki Suli Benet, studentki Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Dobra wróżba

Dobra wróżba

11537611_705342729611825_7537517463395199223_o

Dobra wróżba była to seria działań artystycznych, będących próbą asymilacji polskiej emigracji zarobkowej z kulturą Nowego Jorku poprzez poznawanie kultur i obyczajów różnych grup etnicznych. Serię realizowała Joanna Sztencel – polska artystka, żyjąca na Greenpoincie.

W ramach serii odbyły się 3 działania:

Dobra wróżba zainspirowana jest japonską tradycją Omikuji. Działanie polegać będzie na zaadoptowaniu drzewa lub ogrodzenia w parku na Greenpoincie do powieszenia kolorowej wstążki symbolizujacej złe doświadczenie jednostki (w tym wypadku często związane z emigracją), co według japońskiej wróżby pomaga zostawic złe doświadczenia za sobą i jest swoistym katharsis.

Paczka z Ameryki to warsztaty mające za zadanie zaakcentowanie pejzażu miejskiego Nowego Jorku oraz wzmocnienie więzi emigrantów z ich miejscem zamieszkania. Uczestnicy bedą malować miejski pejzaż na bocznych ściankach przygotowanych pudełek, które później posłużą jako paczki wysyłane do rodzin w Polsce.

 Laundromat projekt – Mówisz i masz to działanie realizowane w przestrzeni znanej i otwartej dla każdego emigranta – przestrzeni miejskiej pralni. Artystka zbierała anonimowe pytania trapiące emigrantów, które posłużyły za bazę dla zagadnień poruszanych podczas spotkań “25 lat wolności”.

Start: Maj
Wiek: 18+
Język polski
Więcej informacji: joannasztencel@gmail.com, (310) 382 7826
Udział bezpłatny

Prowadzenie: Joanna Sztencel – przedstawicielka Social Practice – połączenia sztuki z aktywizmem. Absolwentka Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie, oraz MFA Social Practice w Queens College, CUNY. Studiowała również psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie wykłada w The Art Institute of NYC, gdzie uczy podstaw grafiki użytkowej. Mieszka i tworzy na Greenpointcie w Nowym Jorku. Więcej informacji na: www.asiasztencel.com

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Greenpoint w biegu

Greenpoint w biegu

11426357_702818573197574_7398926373943021602_o

Greenpoint w biegu to seria 14 treningów dla osób w każdym wieku, lubiących aktywny tryb życia, szukających motywacji, sportowego wsparcia, którzy chcą promować polskie dziedzictwo Greenpointu w nietypowy sposób. Greenpoint to wyjątkowe miejsce dla sportowców amatorów, posiadające kilka zielonych parków i wiele tras dla biegaczy. Trasy treningów wyznaczone będą tak, by przebiegały obok miejsc ważnych dla polskiej społeczności i były pretekstem do promocji polskiego dziedzictwa. Greenpoint w biegu to urozmaicony i ciekawy program, w skład którego wchodzi spacer, rozgrzewka, ćwiczenia siłowe, rozciąganie. Uczestnicy program mogli liczyć również na profesjonalne informacje dotyczace diety, unikania kontuzji oraz pomoc w zrealizowaniu celu biegacza jakim może być udział w maratonie nowojorskim. Spotkania treningowe odbywały się dwa razy w tygodniu. Koordynacją treningów zajęli się członkowie Polska Running Team w Nowym Jorku: Artur Tyszuk, Beata Dawidowska, Kinga Kusion.

Jogging in Greenpoint -frontStart: 30 maja, godz. 3.00 pm, Mc Carren Park (zbiórka przy wejściu do parku na rogu Bedford Ave & Lorimer Street)

Wiek: 16+
Język polski i angielski
Zapisy: marta@cultureshock.pl, (347) 446 2989
Udział bezpłatny

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Polskie smaki

Polskie smaki

10499536_705340566278708_3795071460069982868_o

Polskie smaki to cykl 7 warsztatów kulinarnych, których celem jest ukazanie bogactwa kuchni polskiej oraz tworzenie nowych doświadczeń kulinarnych przy pomocy zmysłów smaku i powonienia. W dzisiejszych czasach gotowanie to nie tylko proces obróbki termicznej pożywienia, lecz także styl życia. W związku z tym przed kuchnią polską pojawiają się nowe wyzwania: być na czasie z nowymi trendami, nie zatracając przy tym tego co najcenniejsze w jej tradycji. “Polskie smaki” to warsztaty dla lubiących gotować, jeść (zdrowo!), rozmawiać o jedzeniu oraz odkrywać nieoczywiste połączenia smakowe i wizualne na talerzu.

Polish Flavors at Le Fond - Greenpoint. The Transition Start: 24 maja, godz. 4.00 pm, Le Fond (105 Norman Ave) róg Norman Ave & Leonard Street
Wiek: 15+
Język polski i angielski


Zapisy: marta@cultureshock.pl, (646) 573 8915
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

 

11393775_705340159612082_1390987608834093870_o

Prowadzenie: Karolina Gumpert – psycholożka z pasją kulinarną, odkrywająca nowe smaki. Swoją praktykę zawodową zdobywała pracując z osobami z zaburzeniami odżywiania. Obszary na które kładzie nacisk w pracy terapeutycznej to twórczość i kreatywność jednostki. Jej przepis na energetyczny smoothie wygrał plebiscyt w Greenpointer’s Recipes Gone Wild. Współpracuje również z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu.

warsztat zakończony